Грб високе школе за еконимоју и управу

Висока школа за економију и управу из Београда је током јуна 2013. године даровала себи грбовно знамење у нивоу малог, средњег и великог грба.

Хералдички уметник Небојша Дикић је у консултацији са представницима армигера осмислио блазон и емблазон наведеног грба.

На плавом четвртастом штиту подељеном по појасу двема златним таласастим гредама, у глави штита су приказане две отворене златне књиге на којима почива по један безант, у доњем пољу су укрштени кључ и бакља. Челенка је укрштено перо и пергаментни свитак. Мото је на латинском и гласи  Erranti via monstrato (ономе који лута покажи пут).

arms_R&B

Симболика наведених шаржи је недвосмислена и указује на делатност армигера. Књига симболизује учење и знање. Валовите греде симболизују реке Дунав и Саву и самим тиме указују на географско порекло армигера. Бакља симболизује просветљење и лидерство, а кључ знање. Безант симболизује новац, тј. економију. Перо симболизује писање и стицање знања, као и његово преношење записивањем. Свитак асоцира на диплому која се додељује након завршеног школовања, као круна успеха једног студента.

Боје заступљене на грбу су златна и плава. Златна боја симболизује великодушност, а плава верност.

Висока школа за економију и управу је основана 2006. године као Виша школа, а оснивачи су група угледних професора и две консултантске фирме, једна из Србије и једна из Аустрије. Као свој циљ и мисију поставили су образовање, практичну обуку и креирање стручних кадрова из области рачуноводства, ревизије, берзанског пословања и финансија. Теоријску и практичну наставу држе угледни професори и стручњаци из предметних области на простору наше земље. Школа располаже модерно опремљеним простором за обављање наставе, професионалне праксе и консултативних активности, као и најсавременијим компјутерским лабораторијама за извођење практичне наставе из рачуноводства, ревизије и електронског трговања на светским берзама.