Израда грбова

Свако има право на грб!

Ово је веома важно нагласити потенцијалним армигерима (грбоносцима).

Приликом израде грбова неопходно је испоштовати хералдичка правила. Има их много, али основна правила су следећа:

1. Грб мора да буде јединствен. Не смеју да постоје два иста грба различитих грбоносаца, чак и ако су у крвном сродству. Грб сина мора да се разликује од грба оца (за његова живота), то се постиже уметањем одговарајућег елемента који се назива ознака наследства или различитим челенкама. Грбови се морају разликовати макар у детаљима.

2. Појединац, породица, институција, предузеће, град или држава не смеју у исто време да имају више од једног грба у употреби. Ово се не односи на сликовну представу грба (види 3. правило).

3. Није битно каква је сликовна представа грба (дизајн, изглед) све док су испуњена хералдичка правила. Грб се израђује на основу блазона (види 7. правило) и све док се хералдички уметник држи блазона није битно како је уметнички обликовао фигуре, тј. шарже грба.

4. Хералдичка десна и лева страна штита/грба се посматра из угла онога ко носи штит/грб а не онога ко га посматра. Лева посматрачева страна је десна хералдичка и обрнуто.

5.  Слагање боја и метала. Постоје четири основне хералдичке боје или емајла: црвена, плава,  црна и зелена; две металне хералдичке боје: златна (жута) и сребрна (бела), и три помоћне хералдичке боје: љубичаста, оранж и браон боја. Емајл и метали се могу слагати једно преко другога, али никако не сме да се постави шаржа обојена емајлом преко друге шарже такође обојене у емајл, исто важи и када се ради о металима, једино љубичаста боја може бити и емајл и метал.

6. Распоређивање елемената. Код сједињавања/склапања грбова супружника грб жене је на левој хeралдичкој страни или у доњем делу штита. У случају спајања грбова службе и појединца, грб службе је на десној хералдичкој страни штита.

7. Блазон грба представља текстуални опис грба: списак шаржи на грбу, њихов положај и међусобне везе. Важнији је од уметничке представе грба (види 3. правило).

Породични грбови су исто што и лични. Дакле, могу се односити на индивидуалне армигере или породице. Породични грб се може састојати из:

1. штита са хералдичким шаржама

2. кациге са венцем (овојницом)

3. челенке

4. плашта

5. ленте са девизом

Поред тога у случају да армигер има право или писане доказе, на грбу се могу истицати:

1. ранговна круна

2. одликовања

3. држачи и чувари штита

4. атрибути функције

5. постамент

У оквиру породичних грбова не смеју се истицати елементи из грба Србије, Рашке и Црне Горе (на црвеном сребрни крст између 4 оцила или било које друге варијанте другачије обојене, сребрни двоглави орао или било које друге варијанте, вепрова глава или било које друге варијанте, три сребрне потковице, златан лав итд.). Породични грбови се могу израђивати у три нивоа: основни (само штит), средњи (штит са челенком и девизом) и велики грб (средњи са кацигом и плаштом).

Територијална хералдика се односи на грбове градова, општина, месних заједница и томе слично. Корпоративна хералдика се односи на грбове правних лица: предузећа, образовне институције и слично. Територијални грбови се могу израђивати у нивоу: основног (само штит), средњег (штит са бедемском круном и девизом, евентуално одликовањем) и великог грба (средњи са држачима, стеговима и постаментом). Корпоративни грбови се такође могу израђивати у три нивоа: основни (само штит), средњи (штит са челенком и девизом) и велики грб (средњи са кацигом и плаштом). Корпоративни подлежу сличним правилима као и породични.

Грб је својеврстан заштитни знак грбоносца који ће га истицати не само за свога живота већ ће га баштинити његови наследници. Грб можете користити као лични или пословни лого, као меморандум на писмима и у мејловима, у презентацијама, на веб сајтовима, као ознаку на књигама (ex libris), на одећи, посуђу или на било којем месту где желите да истакнете свој идентитет или својину.

Израда грба је изузетно одговоран и сложен посао те се зато мора препустити познаваоцима и професионалцима. Постоји мноштво појединаца и организација које се усуђују да гарантују квалитетну и оригиналну израду грбова. Такви подухвати се најчешће своде на копирање туђих грбова, људи који имају слично презиме, или коришћење готових шаблона (clip-art). За разлику од таквих, својим радом и репутацијом препоручујем се потенцијалним грбоносцима било појединцима, породицама, фирмама, институцијама и слично, као неко ко је стручан у овој области о чему сведоче моје референце. Мој приступ је потпуно другачији од наведеног, приликом израде грба полазим од породичне историје, анегдота, верске припадности, неког посебно важног догађаја у животу који се жели заувек забележити на грбу. Грб мора да буде на понос својем носиоцу, а не на срамоту. Пажљиво саветовање и анализа заједно са вештином и креативношћу представљају кључ мојег успеха. Моје радове можете погледати у галерији овога сајта или потражити на другим сајтовима из области хералдике.

Могуће је поручити следеће:

1.Мали грб
2.Средњи грб
3.Велики грб
4.Одликовање
5.Диференцијација
6.Челенка
7.Беџ
8.Монограм/сигнум
9.Ex libris
10.Држачи
11.Грбовна повеља
12.Додатна обрада: линијска, шрафура*
13.Стег
14.Пуно хералдичко знамење
15.Сеоски или месни грб
16.Општински грб

*приказивање боја у црно-белој техници сенчењем тачкицама, тзв. метод Петрасанкте

У зависности од одабраног аранжмана одређује се и цена. Могуће је комбиновати више наведених ставки. Молим Вас да погледате Услове наручивања пре него се одлучите за мој ангажман.

За сва додатна питања у вези израде Вашег грба и цене можете ме контактирати путем секције Контакт.