Грб породице Томић

На основу жеља г. Владимира Томића, географских одредница и његове професије, конципиран је грб који је грбоносац прихватио новембра 2021. године.

Ради лакшег разумевања мотива који су ме руководили у креирању грба, навео бих укратко неке од података грбоносца. Грбоносац је по професији лекар специјалиста анестезиологије и интензивне медицине, потекао из Београда који је дуже од деценије живео и радио на Малти. Грбоношчева жеља је била да се истакне симбол његове професије као и алузија на његов родни град, животно искуство и филозофију. Г. Томић је изразио жељу за основним грбом и увелико је самостално осмислио емблазон.

Штит је подељен на три поља чији распоред симболизује слово „Т“ као презиме грбоносца и самим тиме дели штит на три целине. Заступљене боје у штиту треба да додатно осликају грбоносца. Тамно црвена боја (хер. Sanguine/Murray) треба да укаже на професију грбоносца јер је то боја крви, нешто са чиме се г. Томић свакодневно среће у својем послу. Плава боја (хер. Azure) указује на снагу и верност својим пацијентима и позиву којим се бави. Бела боја је у хералдици боја метала сребра (хер. Argent) и симболизује мир као нешто што г. Томић доноси својим радом како на операционом столу тако и након опоравка својим пацијентима. Жута боја је у хералдици боја метала злата (хер. Or) и симбол је великодушности, особине коју грбоносац преноси на околину својим радом. Истовремено, заступљене боје указују и на заставу Србије из које је грбоносац потекао али и Малте, државе у којој је живео дуже од деценије.

У глави штита је отворена књига као симбол образовних установа и знања уопште и у контексту животног пута г. Томића асоцира на знање које је стекао у низу образовних центара диљем овог света. Рука која извирује из облака у англосаксонској медицини означава божију руку која води лекара добрим путем. Текст на књизи је лична жеља грбоносца и означава почетна слова чланова његове најуже породице (супруге и синова, чије грбове можете видети у наставку поста). Тврђава алудира на утврђене градове Београд, Петроварадин али и на острво Малту које је сва у утврђењима.

Хералдички десно је брод који симболизује путовања грбоносца по разним земљама а испод су три валовите греде које редом означавају три воде које су битне грбоносцу: Дунав, Медитеран и Боденско језеро. Истовремено, ово поље указује и на родни град грбоносца Београд. На броду су истакнуте заставе Србије и Малте, док је на једру стилизовани тврди град који би требало да алудира на Београд и Даблин, потоњи битан грбоносцу због тамо стеченог образовања.

Хералдички лево је поље са крстом Св. Ђорђа, крсне славе грбоносца између којих у четири поља, гледано одозго и хералдички десно, имамо наизменично тзв. таковски крст и биљку Мак, као јасну алузију на професију грбоносца.

Желим г. Томићу и његовим наследницима да за много лета баштине овај грб.

грб Николе Томића, најстаријег сина
грб Михаила Томића, средњег сина
грб Александра Томића, најмлађег сина
грб Татјане Томић, супруге