Грб породице Кривокапић

На основу жеља грбоносца, г. Хаџи Луке Кривокапића, географских одредница, верског опредељења и националне припадности,  конципиран је грб који је грбоносац прихватио јуна 2023. године.

Ради лакшег разумевања мотива који су ме руководили у креирању грба, навео бих укратко неке од података из биографије грбоносца. Грбоносац је из породице Кривокапић која потиче са простора старе Црне Горе, из Катунске нахије. Средином XX века преселили су се у Херцег Нови. Породица Кривокапић је православне вероисповести. Титулу „Хаџи“ добили су мушки преци грбоносца након ходочашћа у Свету земљу. Крсна слава грбоносца је Свети Јован Крститељ. Сви наведени симболи су заступљени у грбу чију симболику образлажем у наставку текста.

Штит је подељен по крсту (per cross) на четири поља. Заступљене боје у штиту представљају жеље грбоносца и треба да алудирају на боје српске заставе.

Хералдички десно горе на црвеном пољу су укрштене секира и ходочаснички штап. Секира је хералдички симбол за Св. Јована Крститеља крсну славу грбоносца, док је ходочаснички штап симбол ходочашћа у Свету земљу што би требало да асоцира на титулу „Хаџи“.

Хералдички лево горе на плавом пољу је глава вука у природној боји окренута ка десној хералдичкој страни као израз жеље грбоносца.

Хералдички десно доле на плавом пољу је стилизован планински венац који почива на морским таласима као алузија на географску одредницу грбоносца.

Хералдички доле лево на црвеном пољу је укрштена сабља кривошија и црногорска капа тзв. заврата као симболи грбоношчевог порекла.

У челенки је тзв. тролисни крст златне боје оивичен гранчицама храста и маслине као симболима српства и хришћанства.

Мото је „Пожури полако“.

Желим г. Кривокапићу и његовим наследницима да за много лета баштине овај грб.