Грб оптине Петровац

На Скупштини Општине Петровац из Републике Српске 11.07.2011. године усвојен је нови грб и застава. Грб је израђен у оквиру Центра за истраживање православног монархизма. На изради грба учествовали су г. Ненад Јовановић у својству хералдичара и г. Небојша Дикић у својству хералдичког уметника.

arms_Petrovac

Штит је црвен у складу са праксом у средњевековној српској хералдици. На средину штита је постављен пропети златни коњ као симбол експлоатације дрвене грађе (у хералдици злато симболизује вечност, изобиље и сл.) између три природна цвета рунолиста – у поретку 2,1, тј. два у горњим угловима и један у дну штита. Рунолист није само биљка по којој је познат Петровац, већ и симбол Свете Тројице, празника којем је посвећена локална црква.

Штит придржавају држачи штита два златна крилата бика, као иконографски симболи Светог Луке општинске славе, али и асоцијација на сточарство, као једну од грана локалне привреде.

Бикови држе и стегове, који се вијоре на копљима и то онај на десној хералдичкој страни (посматрачевој левој) стег непосредно надређене територијалне јединице, тј. Републике Српске, а на левој општински стег. Општински стег је једноставна композиција која омогућава лакшу израду али и препознатљивост на већим даљинама. Квадратно поље заставе је преполовљено по вертикали на црвено и плаво поље, а преко средине на споју црвене и плаве постављен је велики природни цвет рунолиста.

Испод читаве ове композиције је постамент грба (постоље на којем стоје држачи и штит), који представља планински предео обрастао шумом, а преко њега развијена лента са називом општине.
На овај начин добија се симболички богата и колористички уравнотежена хералдичка композиција.

Садржај штита, држачи и постамент указују на природне и привредне карактеристике, а дискретно и на верски карактер места, док заставе јасно и недвосмислено указују на државно-политички оквир и национални карактер општине.