Услови коришћења

Сајт www.heraldikum.com уређује Небојша Дикић.
Коришћењем овога сајта пристајете на следеће Услове коришћења (у даљем тексту: Услови):

1. Линкови

Небојша Дикић се не сматра одговорним за садржај сајтова који је приказан или чији се линкови приказују на сајту www.heraldikum.com, јер нема контролу над уређивањем других сајтова и њихових садржаја.

2. Одговорност

Небојша Дикић не пружа гаранције било које врсте на тачност информација презентованих на овом сајту (www.heraldikum.com). Небојша Дикић неће бити ни под којим околностима одговоран за директну или индиректну штету насталу употребом информација презентованих на овом сајту.

3. Ауторска права

Сав материјал: текстови, слике, видео и звук, који се појављују на овом сајту су ауторско право Небојше Дикића уколико није другачије наглашено. Употреба и репродукција материјала се може вршити једино уз дозволу Небојше Дикића.

Наведено се не односи на употребу имена, слика и логоа (види тачку 4.).

Када год нешто од материјала са овога сајта буде употребљено неопходно је навести извор, тј. назив овога сајта, као и носиоца ауторског права.

Дозвола за употребу и репродукцију материјала се не односи на материјал који потпада под ауторско право трећих лица. У том случају дозвола за употребу и репродукцију материјала се мора тражити од тих носиоца ауторских права.

За сваку другу употребу материјала са овога сајта која није наведена у Условима обратите се Небојши Дикићу. Непотпуни захтеви (изостављање имена и презимена захтеваоца, организације, телефонског броја и адресе: електронске и поштанске) неће бити узети у разматрање.

4. Имена, слике и заштитни знаци (логои)

Имена, слике и логои, који идентификују/представљају Небојшу Дикића и/или било које треће лице, презентовани на овом сајту у виду информација, производа и услуга су ауторско право Небојше Дикића и трећих лица.

Уколико добијете одобрење Небојше Дикића да се позовете на неку информацију или линк овога сајта, можете користити имена, слике и логое једино у вези са линком овога сајта и под условима из тачке 3.

Захтеви за употребом имена, слика и логоа се морају упутити Небојши Дикићу. Непотпуни захтеви (изостављање имена и презимена захтеваоца, организације, телефонског броја и адресе: електронске и поштанске) неће бити узети у разматрање.