Хералдички речник

A

ABAISSÉ (Abesed)

француска реч, у општој употреби у енглеској хералдици. Означава ситуацију, када се било која основна хералдичка фигура, по правилу смештена изнад појаса штита, позиционира испод истог. Постоји још једно тумачење: птица чији су крајеви крила окренути на доле.

ABATEMENT

било која фигура додата грбу са намером да умањи достојанство или положај армигера. На пример батон/палица, која означава незаконитост нечијег порекла/рођења, или ознаке наслеђа у грбовима деце армигера, које треба да укажу на степен крвног сродства

A BOUCHE

термин који се користи за означавање облика штита. То су штитови квадратног облика који се разликује од конвенционалних квадратних штитова по необичном облику сличном чвору на конопцу, који је смештен на десној хералдичкој позицији у глави штита

ABYSS

централна позиција на ескучеону

ACCIDENT

представља ознаку на грбу коју армигер може загубити или задобити

ACCOLLEE

елементи постављени један крај другог или уплетени око врата неког живог елемента

ACCOSTED

када је један елемент подржан са обе стране неким другим

ACCRUED

сазрео

ACHIEVEMENT

грбовно обележје – грб у свом потпуном достигнућу емблазониран према хералдичким правилима. Грбовна обележја у облику лозанжа, која се истичу на кућама преминулих, се називају Hatchments

ADDITION

супротно од Abatement, представља неко одликовање, тј. награду или почаст која се приказује на грбу

ADDORSED

било које животиње окренуте леђима једна другој

ADUMBRATION

сенка или спољна/ивична линија елемента на грбу

AFFRONTY

елементи грба окренути ка посматрачу

AILETTE (Emerass)

мали штит причвршћен на рамена витеза. Направљени су од челика и уведени су током владавине енглеског краља Едварда I, претеча данашњих еполета

ALANT

пас расе Мастиф, кратких ушију

ALLERION

орао раширених крила, без кљуна и ногу. Симболизује некога ко је рањен у боју и тиме спречен да постигне потпуну снагу и моћ

ALLOCAMELUS

митско биће састављено од камиле и магарца

ALLUSIVE ARMS

алудирајући или речити грбови, тј. они који својим елементима указују на име армигера, исто што и Canting arms

ALTERNATE

фигуре или тинктуре које се смењују једна за другом

AMBULANT

представља фигуру у ставу ходања

AMETHYST

племенити камен љубичасте боје, термин који се касније примењивао да означи љубичасту боју приликом емблазонирања грбова енглеског племства

ANCHOR

сидро, симбол наде

ANCHORED

елемент који има крајеве окренуте у облика сидра

ANIME

очи грабљивице, у другој боји од остатка животиње

ANGEL

анђео, према Дионизију Аеропагиту, анђели су подељени у 9 редова, симболизују понос, достојанство, врлину, част, хуманост, интелигенцију

ANT

мрав, симболизује велики рад, мудрост и штедљивост

ANNODATED

елемент обликован по узору на латинично слово S

ANNULET

мала кружница или круг у грбу, најчешће као ознака наследства,  Differencies

ANCIENT

мала застава или барјачић. Носилац заставе је добијао име по застави. Јаго , из „Отела“ Виљема Шекспира, је добио име по застави коју је носио у војсци, којом је командовао Отело. Поред овога постоји још и једно тумачење овог термина: грбови породица и корпорација који су ван употребе, древни, супротно термину Modern

ANSERATED

елемент, нпр. крст, чији се крајеви завшавају облицима попут лавље или орловске главе

ANTELOPE

чудовиште са телом антилопе, два рога, гривом и дугачким репом.

APPAUMÉ

длан руке окренут ка посматрачу (Appaumy)

AQUILATED

елемент украшен орловским главама

ARCHED

основна хералдичка фигура „савијена“ у лук

ARCHBISHOPS

црквени великодостојници високе класе. У Енглеској постоје два: кантерберијски и јоркширски надбискуп. Кантерберијски надбискуп је први пер Енглеске после краљевске породице, и носи титулу „његова Милост“, као и „најувеженији отац“. Он је представљен као Врховни прелат Енглеске и Митрополит

ARGENT

француска реч за сребро, метал од којег су саздана сва бела поља и елементи у хералдици

ARMED

оружан – реч се користи да опише рогове, копита, кљунове, канџе (све оно што би представљало неку врсту оружја) било које звери или птице грабљивице, када су друге боје од основне њихових тела. На пример: у крести, грифон приказан до пола оружан црвено (armed  gules), што би значило да су му кљун и канџе црвене боје

ARMORIST

особа која познаје хералдику,  хералдичар

ARMS

грб – реч изведена од латинске речи arma, која означава грб, одличје части. Користе га државе, градови, породице, предузећа, школе итд.

ARMS OF ALLIANCE

грб који неко стиче венчањем

ARMS OF COMMUNITY

корпоративни грбови, то су грбови предузећа, факултета и других правних лица и институција

ARRONDIE

округао или савијен елемент грба

ARROWS

стреле, могу се описати као кратка копља са перцима на једном крају и оштрим, шиљатим делом на другом

ASCENDANT

елемент који стреми у висину, попут цвета

ASHEN KEYS

јасенови плодови, хералдички термин који означава семе јасена приказано на ескучеону

ASPECTANT

животиње окренуте лицем једна ка другој, ако се спремају на борбу, једна са другом, онда се користи термин combatant

ASPERSED

непрегледан број елемената малих димензија расутих по површини штита

ASSUMPTIVE

грб који је усвојен без званичног одобрења надлежне хералдичке службе

ASSURGENT

човек или звер, која се уздиже из мора

AT GAZE

јелен или срна окренути главом ка посматрачу

AT SPEED

јелен или срна који трчи веома брзо

ATTIRED

када су рогови јелена друге тинктуре од његове главе

AUGMENTATION

аугментација/одличје – ова реч у хералдици означава посебну врсту почасти, коју додељује владар државе као признање неког племенитог дела или као повластицу; у сваком случају се приказује на грбу било као поље на штиту или као кантон. На примеру је то кантон, који се састоји од сребрног љиљана

AZURE

француска реч за плаво: у хералдици се може приказати као хоризонталне линије које испуњавају штит са једног краја на други паралелно

Б

BADELAIRE

мач, сабља, широке и закривљене оштрице, скимитар

BADGE

знак или амблем сличан челенки (крести), не стоји на венцу, нити на кациги; истичу га слуге, вазали или следбеници краљева или племића, који, будући да су ранга испод господина, немају право на сопствена грбовна обележја. Ружа и круна, на слици, су знак/беџ послуге енглеских краљева

BAGUE

прстен или драги камен

BAGWYN

митска животиња, нешто попут хералдичке антилопе, са репом коња и дугим роговима увијеним око главе

BAILLONNE

животиње које су приказане са палицом (батоном) у устима

BANDED

било шта везано траком/пантљиком

BANNER

стандарта/стег витеза. Велики стег који се истиче на одру преминулог витеза/племића садржи све елементе његовог грба, а величина стега зависи од ранга, тј. достојанства које је заузимао преминули за живота. Стег владара је 5 стопа површине; принчева и војводе 4; за све остале племиће 3 стопе

BANNER ROLL

мала застава, квадратног облика, која садржи само један штит преминулог; у случају да на грбу преминулог постоји 12 поља, исти број ових малих стегова ће бити на посмртној церемонији

BAR

пречка, основна хералдичка фигура попут појаса, али заузима само петину штита и без унапред дефинисаног положаја, осим када је једна пречка у питању, онда се поставља на средину штита, тј. појасни део; пречке најчешће иду у пару или више

BARBED

има више значења:

  • лишће које се скупља око пупољка руже, блазонира се као proper Vert
  • код ружа да означи бодље
  • врх оштрог оружја

BARON

најнижи ранг у енглеском племству

BARDED

када елемент на штиту има коњске узде, или је зауздан

BARRULET

пречкица, деминутив од пречке, 1/4 основне пречке или 1/20 површине штита

BARRY

означава да је штит подељен на подједнаке пречке или поља

BARRY BENDY

штит подељен линијама повученим из десне стране дијагонално, али и хоризонтално

BARRY PILY

штит подељен на једнак број троугластих поља постављених хоризонтално преко штита са основом троугла на десној ивици штита

BARS GEMEL

штит подељен хералдичким фигурама изведеним од пречки (bars gemel и barrulets) које су окренуте једна ка другој

BARWISE

означава хоризонтални положај елемента на штиту

BASE

подножје штита, доњи део штита, основа

BATON (Baston)

палица, хералдички елемент чији су крајеви одсечени, положаја од левог горњег угла до десног доњег, дијагонално преко читавог штита; ознака ванбрачно рођене деце; заузима 1/4 привеза

BEARING

елемент грба

BELT

појас, каиш, доказ нечијег витешког порекла или ранга

BEND

привез, основна хералдичка фигура; положаја дијагонално из горњег десног ка доњем левом углу штита, површине 1/3 штита

BEND SINISTER

привез, али леви, супротно од BEND

BENDLET

хералдичка фигура изведена од привеза, површине 1/2 привеза

BENDWISE

означава дијагонални положај елемента на штиту

BENDY

када је штит или неки елемент на њему подељен на подједнак број привеза

BEAKED (Beque)

термин који означава да је кљун птице различите боје од тела

BEAVER

визир – део кациге који штити очи и лице витеза

BEVILE (Bevel, Beviled)

означава изглед главе штита која подсећа на столарску алатку или линију раздвајања таквог облика

BEZANT

круг, кружница, златне боје, попут дуката

BEZANTY

штит или поље штита испуњено безантима

BICAPITATED

када живи елемент има две главе а једно тело, попут двоглавог орла

BICORPORATE

супротно од двоглавог, када живи елемент има једну главу а два тела

BILLET

елемент облика правоугаоника, представља лист папира склопљен у форму писма; површине 2/4 штита

BLAZON

писани опис грба, текстуално објашњење грба писано у складу са хералдичким терминима и формама изражавања, циљ је што сажетијим језиком описати грб; у хералдици блазон је важнији од самог цртежа, тј. сликовног приказа/изображења, јер се на основу блазона може нацртати бескрајан број верзија једног грба

BLEU CELESTE

небеско плава боја, уведена у хералдику Уједињеног Краљевства (Велика Британија) за потребе ратног ваздухопловства

BLUE MANTLE

један од 4 службеника енглеског хералдичког друштва, тако назван због боја своје званичне одоре (плави огртач)

BORDURE

бордура, иде уз ивицу штита и заузима 1/5 површине; најчешће је једноставна али може садржати неки орнаментални украс

BOUJET

старинско ведро за воду, често коришћен мотив на грбовима

BOTTONY

када је неки елемент састављен од крајева који имају три елемента, попут тролисног крста којем се крајеви завршавају у виду пупољка или три листа

BOUGET

мешина за воду, од животињске коже

BRACED

када су елементи уплетени међусобно

BRISURE

ознака наследника армигера, тј. грбоносца

BROUCHANT

када је један елемент изнад другог

Д

DANCETTE

цик-цак фигура, већа од линије раздвајања

DEBASED

шаржа окренута наглавачке, тј. супротно својем нормалном положају

DEBRUISED

шаржа прекривена неком основном хералдичком фигуром; ознака нелегитимности

DECRESCENT

Месец на уштапу чији су врхови окренути на леву страну

DEXTER

десна страна, у хералдици стране се одређују у односу на онога ко држи штит, на тај начин то је посматрачу лева страна

DEXTER BASE

позиција у доњем десном углу штита

DEXTER CHIEF

позиција у горњем десном углу штита

DIADEM

обруч од злата са врховима који извиру из њега; носили су га први краљеви као ознаку својег достојанства

DIAPERING

систем декорисања штита или шаржи орнаменталним украсима

DIFFERENCE

ознака разликовања/наслеђивања, термин који означава фигуру која се додаје постојећем грбу да би означила нечијег наследника или рођака

DISARMED

звер или птица приказана без канџи, зуба или кљуна

DISCLOSED

птица раширених крила чији су крајеви окренути на доле

DISPLAYED

птица, најчешће грабљивица као што је орао, раширених крила

DORMANT

живо биће које спава

DOUBLE TRESSURE

две хералдичке фигуре tressure или orle, једна у другој

DOUBLINGS

постава државничке одоре, као и крзно које оивичава плаштеве перова

DRAGONNEE

митско биће састављено од горњег дела лава и доњег дела змаја

DUKE

војвода, највише достојанство у племству; назив изведен од латинске речи dux

E

EAGLE

орао, aquila у оринтологији. У хералдици, орао се сматра једним од најплеменитијих обележја, и додељује се само за изванредна дела врлине и храбрости, или дела појединаца, која су од доприноса њиховом суверену.

EAGLET

орлић, деминутив речи орао и означава младог орла. У хералдици се неколико орлова на истом штиту блазонира као eaglets.

EARL

гроф, трећи степен британског племства. У време данских и саксонских краљева ово је била највиша титула у Енглеској дарована неком појединцу. Древни обичај је био да се грофу додели финансијска потпора од сваког трећег пенија од свих казни и прихода области којом влада.

EARL-MARSHAL OF ENGLAND

веома старинска и важна служба, тј. државни/краљевски званичник, који је имао овлашћења над низом области: витештвом, судом части. Титула још увек постоји и њен носилац преседава хералдичким друштвом, и номинално над Marshalsea Court. Титула је већ дуже време наследна у племићкој породици Howards.

EASTERN CROWN

ускршња круна са крацима који излазе из обруча, може се наћи у старим грбовима.

EMBATTLED

линија обликована попут грудобрана на зидинама тврђаве, другачије се назива crenelle.

EMBATTLED GRADY

када се линије грудобрана наизменично дижу и спуштају.

EMBOWED

рука савијена у лакту или било која друга шаржа у положају лука.

EMBORDERED

бордура исте тинктуре као поље штита.

EMBRUED

оружје приказано крваво на врху.

EMERALD

назив драгог камена, који се у старој енглеској хералдици користио приликом емблазонирања зелене боје грбова племића.

EN ARRIÈRE

израз позајмљен из француског језика, означава свако живо биће које је приказано с леђа главе окренуте ка посматрачу.

ENARCHED

привез или нека друга хералдичка фигура која је савијена.

ENDORSE

стуб најмање димензије.

ENFILED

шарже које се налазе једна у другој, нпр. мач који пробија неку шаржу.

ENGOULED

живо биће које је у чељусти неког другог бића или када нека хералдичка фигура извире из неког живог бића.

ENGRAILED

линија раздвајања, по облику слична indented само са низом кривих које чине конкаван облик.

ENHANCED

израз који се примењује за елементе који се налазе изнад позиције која је уобичајена за њих.

ENMANCHE

шаржа покривена другом шаржом, најчешће рукавом.

ENSIGNED

у хералдичком смислу ова реч означава нешто украшено.

ERASED

елемент којем је доњи део неравномерно одсечен означава било коју ствар/елемент који је одвојен од своје природне целине; најчешће се примењује у случају глава и удова човека или звери.

ERECT

израз који се користи за било коју животињу или делове животиње, који би природно стајали у водоравном положају, а приказани су у усправном.

ERMINE

крзно, хермелин, једна од варијација; црни перчини на белој површини. Постоје још: Ermines, Erminois, Pean.

ERMINES

контра-хермелин, црно крзно са белим шарама.

ERMINOIS

хермелин, бело крзно, или поље, на којем су црне шаре и ресе.

ESCALLOP

шкољка, коришћена као украс ходочасника у Палестину, често присутан елемент у хералдици.

ESCALLOPED

штит који је испуњен линијама/шарама које подсећају на облик шкољке.

ESCARBUNCLE

елемент са украшеним крајевима, најчешће са љиљанима.

ESCROL

пергамент или трака на којој је исписана девиза грбоносца. У раној хералдици стајала је изнад штита придржавајући челенку, у савременој хералдици стоји испод штита.

ESCUTCHEON

штит, ова реч се понекада користи да опише цео грб, некада само поље на штиту. Често се односи на обојени штит који се користи приликом погребне церемоније. Поље је, ако је супруг преминуо црно само са десне стране, ако је супруга преминула са леве стране, а ако су обоје преминули онда је цело црно. На примеру се може видети да је супруг преминуо.

ESCUTCHEON OF PRETENCE

мали грб жене приказан унутар грба њеног мужа (може се користити и за приказивање доминиона суверена или принчева).

ESQUIRE

поштовани, степен племства испод витеза, а изнад господина. У Енглеској млађи синови племића и њихови мушки потомци, четири племића краљевског већа, најстарији син баронета, витезова и мушки потомци њихових наследника, су они којима по праву рођења припада ова титула; чиновницима и носиоцима служби попут магистрата, обласних управника, градоначелника, ова титула припада до завршетка службе.

ESSORANT

птица раширених крила која се спрема да полети.

ESTOILE

звезда са таласастим крацима.

Г

GALLEY

лађ|а са веслима, галија

GALTRAP

исто што и caltrap, врста ору`ја која се у средњем веку користила за повређивање коwских копита, имала је 4 ошра врха и какогод да се постави један је увек био усправан

GAMB

нога звери, најчешће предња шапа лава или неке друге звери (медведа), термин се односи на предео ноге од колена до шапе; ако је приказана одсечена равно или истргнуто назива се шапа (paw)

GARB

сноп пшенице или жита

GARDANT (GUARDANT)

звер окренута лицем ка посматрачу; постоје различите позиције, нпр.  rampant gardant  (усправан), passant gardant (у пролазу), statant gardant (у стојећем ставу); супротан појам је regardant, звер тада гледа преко својих леђа, тј. главе окренуте из профила погледа упртог позади; наведени положаји се могу применити и за други појам

GARTER, ORDER OF THE

подвезица – симбол једног од најцењенијих витешких редова истоименог назива

(Order of the Garter); подвезица је састављена од плавог сомота оивиченог златним нитима и белим сатеном; на подвезици је извезена девиза реда: Honi soit qui mal y pense – Нека буде срам онога ко помисли зло

GAUNTLET

оклопљена рукавица витеза

GAZE (AT GAZE)

исто као gardant али само за јелене и кошуте, тзв. неумољиви поглед; на овај начин се у хералдици описује јелен који мирно стоји и гледа ка посматрачу не скрећући поглед

GOBONY

исто што и componée, ред квадрата на пољу/штиту различитих боја

GUIDON

гвидон је дуга и танка заставица копљаничке коњице; пламенац који се вијори на ратним бродовима је “потомак” ове заставице; у хералдичке заставе још спадају и: заставица (pennon), стег (banner), стандарта (standard), гонфалон (gonfalone); хералдичке заставе се разликују и у зависности од тога како су причвршћене за јарбол: барјак (бок заставе је уз јарбол), лабарум (јарбол је у облику крста, застава је окачена о хоризонтални део на доле) и хоругва (јарбол је у облику ћириличног слова Г, застава је боком и горњим делом причвпшћена за јарбол)

GULES

црвена хералдичка боја; у црно-белој варијанти приказује се као низ паралелених усправних линија, тзв. метод шрафуре или Петрасанкте (творац овог метода, XVII век)

GUTTÉE (GUOTTE)

капи течности, које варирају у боји у зависности од тога коју течност представљају, имамо следеће врсте:

GUTTÉE-D’EAU капи воде, плаве боје

GUTTÉE-DE-HUILE капи уља, зелене боје

GUTTÉE-DE-LARMES капи суза, беле боје

GUTTÉE-DE-OR капи злата, жуте (златне) боје

GUTTÉE-DE-POIX капи смоле (катрана), црне боје

GUTTÉE-DE-SANG капи крви, црвене боје

GUTTÉE-REVERSED капи у неприро-дном положају

GUTTY

поље или штит испуњен капљицама течности, guotte

GEMELS

ова реч означава појам двострукости; нпр. двоструке греде, што се хералдички може назвати  two bars gemels

GOLDEN-FLEECE

златно руно, ован преко чијег торза је каиш

GOLPES

круг пурпурне (љубичасте) боје; боја се не истиче у називу или блазону с обзиром да сам назив елемента дефинише боју; иначе, пурпурна боја је боја владара, а када се приказује на грбовима обичних армигера симболизује тугу

GORGED

исто што и collared, огрлица, круна или каиш обмотан око врата звери, птице или било којег другог живог елемента

GOS-HAWK

врста сокола

GRIFFIN

грифон, митска животиња састављена од главе и предњих удова орла, торза, задњих удова и репа лава и крила змаја; симбол окретности и снаге; у енглеској хералдици разликује се мушки и женски грифон; мушки грифон нема крила, али зато има смртоносне шиљке који избијају из његовог тела.

И

ICICLE

Шаржа која подсећа на капи, као guttée само обрнуто.

ILLEGITIMACY

Ознака нелегитимних наследника. Један од познатијих примера је грб Црног принца – три нојева пера, која су касније постала део грба његовог сина.  У неким случајевима се користи палица која се поставља у леву дијагоналу (baton sinister).

IMPALE/IMPALEMENT

Грб састављен из два дела, на десној страни грб мужа, а на левој његове жене или на десној грб службе,  а на левој лични.

IMPRESA

Шаржа на штиту или печату, а може да представља и екс либрис.

INCENSANT

Жива бића бесног изгледа и наступа.

INCENSED

Звер бесног изгледа, нпр. звер која бљује ватру из уста и очију.

INCRESCENT

Млади Месец врхова окренутих на десно.

INDE

Назив за плаву боју. Плава боја се представља сафиром, а најчешће порекло сафира је из Индије.

INDENTED

линија раздвајања у облику назубљене оштрице.

INESCUTSHEON

мањи штит постављен на већи.

INFAMED

Звер која је изгубила свој реп.

INFLAMED

Шаржа у пламену.

INTERCHANGEABLY POSED

Шарже постављене једне наспрам других, нпр. три рибе. Глава/почетак једне шарже се налази на крају/репу/задњем делу друге шарже.

INTERFRETTED

Испреплетане шарже. Када је неколико шаржи међусобно повезано.

INVERTED

Шарже окренуте на погрешну страну, нпр. пар крила са врховима на доле.

INVEXED

Шаржа у облику лука.

INVECTED

линија раздвајања у облику полукругова окренутих ка споља, супротно од engrailed.

ISSUANT

жива бића, осим птица, у уздижућем положају.

В

VAIR

једно од хералдичких крзана компоновано из више делова, сребрне и плаве боје (argent, azure), исечено тако да асоцира на поље штита или на биљку campanula (звончић) наизменично поређаних боја; овај термин се такође користи да опише облик штита: прав и угласт, шири у глави, изрезан одмах испод и зашиљен у подножју

VAMBRACED

оклоп за руке

VAMPLATE

оклоп за шаку, gauntlet

VENUS

термин којим су стари хералди означавали зелену боју, назив потиче од имена планете Венере, називе планета су некада користили при блазонирању метала и боја на грбовима владара

VERDOY

ивица штита која је испуњена биљкама, воћем, лишћем, мада постоје објашњења да се ради искључиво о 8 листова биљке

VERGETTE

деминутив стуба, основне хералдичке фигуре (pale)

VERT

термин који означава зелену боју у хералдици, у црно белој техници се приказује као низ паралелних линија повучених са десне хералдичке стране ка левој почев од горњег десног угла

VISCOUNT

титула, одмах испод грофа

VIROLE

прстен или  обруч који окружује ловачки рог

VOIDED

термин означава елемент који има само ивице без унутрашњости тако да се боја штита и сам штит виде у позадини,

VOIDER

изведена хералдичка фигура, деминутив основне хер. фигуре фланча (flanche)

VOLANT

птица у лету, раширених крила, француска реч која означава летење

VORANT

када један живи елемент гута или прождире другог

VULNED

термин који означава живи елемент који је рањен од стране другог, нпр. рањена животиња

VULNING

живи елемент који себи наноси озледе, чест пример је мотив пеликана који својом крвљу храни птиће.