Емблазон грба племенитих Илића

Потомци племените породице Илић изразили су жељу за савременијим емблазоном својег старог породичног грба. У то име су се обратили хералдичком уметнику г. Небојши Дикићу.

У Зборнику племства Виктора Дуишина [A. Viktor Duišin: Zbornik plemstva I-II u Hrvatskoj, Slavoniji, Dalmaciji, Bosni-Hercegovini, Dubrovniku, Kotoru i Vojvodini. Zagreb, 1938/39.] се може наћи нешто података о породици Илић. Ту се наводи да се ради о досељеницима из Србије у Хрватску у време 15. века. Племство стекли 1661. године на хрватском сабору.

Иначе, били познати као лекари. Иван, први племић својег презимена, био лекар цара Фридриха III.

стари грб породице Илић